บริการให้คำปรึกษา

Konecranes ใช้เทคโนโลยีชั้นนำและมีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมคอยให้คำปรึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบเครนและชิ้นส่วนต่างๆ อย่างละเอียด บริการให้คำปรึกษาที่เรามีประกอบไปด้วย การตรวจสอบตัวเรือนเฟือง, RopeQ™ การตรวจสอบลวดสลิงด้วยแม่เหล็ก, การสำรวจการทำงานที่ไว้วางใจได้ของเครน, การสำรวจเชิงเรขาคณิต CraneQ™, การสำรวจรางวิ่ง RailQ™ และการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน

consultation_services.jpg

เครนของเรามีอายุเกือบ 30 ปีแล้ว เราจะทราบได้อย่างไรว่าจะสามารถใช้งานได้อีกกี่ปี

การสำรวจการทำงานที่ไว้วางใจได้ของเครน จะประเมินสภาพปัจจุบันของเครนและอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ตามที่ออกแบบไว้ ทีมผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมของ Konecranes จะรวบรวมข้อมูล ทำการตรวจสอบรายละเอียด คำนวณแบบกำหนดเอง และทำการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม รายงานที่ครอบคลุมและการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจะทำให้คุณทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการซ่อมแซม การเปลี่ยน หรือการปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัย

how_much_time_is_left.jpg

การตรวจสอบด้วยสายตาเป็นวิธีเดียวในการตรวจดูสภาพภายในลวดสลิงใช่หรือไม่

ลวดสลิงประกอบไปด้วยสลิงหลายร้อยเส้น เกลียวที่แตกซึ่งอยู่ด้านนอกของสลิงสามารถมองเห็นได้ แต่สภาพของแกนและเกลียวลวดสลิงภายในอาจมองไม่เห็นด้วยสายตา RopeQ ผสานวิธีการตรวจสอบด้วยสายตาและการตรวจสอบด้วยแม่เหล็กเข้าด้วยกัน เพื่อประเมินสภาพลวดภายนอกรวมถึงสลิง เกลียว และแกนที่อยู่ภายในซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาใช้เพื่อประเมินว่าลวดสลิงสามารถใช้งานต่อไปได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

wire_rope.jpg

ฉันได้ยินว่ารอยแตกร้าวจะทำให้เฟืองใช้งานไม่ได้ ฉันจะประเมินสภาพรอกของเครนด้วยวิธีใดบ้าง

การตรวจสอบตัวเรือนเฟือง เพื่อดูส่วนประกอบภายในที่มักไม่ได้ถูกตรวจประเมินระหว่างการตรวจสอบเป็นประจำ เราใช้เอ็นโดสโคปเพื่อตรวจสอบล้อเฟือง ตลับลูกปืน เพลา และลิ่มด้วยสายตา และทำการวิเคราะห์น้ำมัน ในบางสถานการณ์ เราแนะนำให้แยกชิ้นส่วนตัวเรือนเฟืองและทำการประเมินโดยไม่ทำลายสำหรับเฟืองแต่ละตัวตลอดจนส่วนประกอบภายในอื่นๆ

hoist_gears.jpg

ล้อเครนของเราสึกหรอมาก และเครนของเราก็กำลังติดขัดอยู่บนรางวิ่ง ผมมีทางเลือกอะไรบ้าง

รางวิ่งอาจไม่อยู่ในแนวตรงอย่างที่คุณคิด การสำรวจรางวิ่ง RailQ™ ใช้หุ่นยนต์ที่ทำงานจากระยะไกลเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นแนวตำแหน่งและสภาพรางวิ่งของเครนในเชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นการวัดช่วง ความตรง ระดับความสูง และระดับความสูงระหว่างรางวิ่ง RailQ จะจัดทำข้อมูลรายงานพร้อมภาพแบบสามมิติที่อ่านง่ายเพื่อแสดงภาพปัญหาในด้านต่างๆ ที่ตรวจพบในรางวิ่งของคุณ วิศวกรของเราจะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวพร้อมให้ข้อเสนอแนะ และหากผสาน RailQ เข้ากับ CraneQ™ ซึ่งเป็นการสำรวจเชิงเรขาคณิต คุณจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวตำแหน่งของล้อ ตัวกำหนดทิศทางการวิ่ง และส่วนประกอบอื่นๆ ของเครน

wheel_wear.jpg

เราจะเพิ่มความปลอดภัยและระดับทักษะของผู้ใช้งานเครนได้อย่างไร

การศึกษาวิจัยพบว่าอุบัติเหตุจากเครนมักเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานกับเครนช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มทักษะให้ผู้ใช้งานเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม เราสามารถจัดการฝึกอบรมที่ไซต์งานของคุณหรือที่สถาบันฝึกอบรมของ Konecranes

crane_operators.jpg

ขณะนี้เรามีโปรแกรมการบำรุงรักษาอยู่แล้ว แต่ยังขาดอะไรอีกบ้าง

ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การวิเคราะห์ช่องว่างในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คือการศึกษาวิธีการและเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบ โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน กระบวนการซ่อมบำรุง และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานโดยละเอียด ผู้เชี่ยวชาญของ Konecranes จะเข้าเยี่ยมชมโรงงานของคุณพร้อมจดบันทึกและรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยกับผู้ใช้งานเครนและเจ้าหน้าที่ในโรงงานที่รับผิดชอบ จากนั้นจะทำการสรุปประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่พบซึ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขในทันที พร้อมมอบรายงานฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน

maintenance_program.jpg