ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญ

เราปรารถนาให้บุคลากรและลูกค้าของเรากลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยทุกวัน ไม่ว่างานจะสำคัญแค่ใหนหรือเร่งด่วนเพียงใด ผลิตภัณฑ์ของ Konecranes สามารถช่วยบริหารเวลาในการทำงานได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำเสมอ

ผลผลิตด้านการยก

แน่นอนว่าเรามีค่าใช้จ่ายสูงในเวลาที่เครื่องใช้งานไม่ได้ แต่เราอยากให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับประโยชน์จากเครื่องจักรในสภาพที่พร้อมให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ นอกเหนือจากความปลอดภัยแล้ว การเพิ่มผลผลิตของคุณคือเป้าหมายหลักของเรา

Konecranes Service

เราให้บริการบำรุงรักษาเฉพาะด้านและจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ทุกชนิดและทุกผู้ผลิตสำหรับเครนอุตสาหกรรม รอก เครื่องจักรกล และอุปกรณ์สำหรับใช้ที่ท่าเรือตั้งแต่อุปกรณ์ชิ้นเดียวไปจนถึงระบบปฏิบัติงานทั้งหมด เป้าหมายของเราคือ เพิ่มความปลอดภัยและผลิตผลในงานของลูกค้า

ทำไมจึงเลือก Konecranes

600

พื้นที่ให้บริการทั่วโลก

2

ล้านครั้งต่อปี สำหรับการโทรนัดหมายเพื่อให้บริการ

14,000

การเชื่อมต่อระยะไกล

740,000

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงการบำรุงรักษา

 

konecranes_service.jpg
+ + + + +  Inspections & preventive maintenance  Corrective maintenance & retrofits  Consultation services  Modernizations services  New equipment

วิธีการบำรุงรักษาเครนของเรา

การดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งานช่วยเพิ่มความคุ้มค่าสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน โดยมีการเพิ่มผลผลิตให้ได้สูงสุดในระหว่างที่เครื่องทำงาน และลดค่าใช้จ่ายสำหรับเวลาที่สูญเสียไประหว่างที่เครื่องใช้งานไม่ได้ให้เหลือน้อยที่สุด

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครนของเราใช้วิธีการประเมินด้านความเสี่ยงและการให้คำแนะนำอย่างเป็นระบบ และการวางแผนด้านการให้คำปรึกษา พร้อมทั้งกระบวนการตรวจสอบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและผลผลิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ระบุความเสี่ยงและโอกาสในการปรับปรุง พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขและการปรับปรุง

แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากโอกาสในการปรับปรุงต่างๆ

บริการให้คำปรึกษา

ให้แนวทางการตัดสินใจและค้นพบปัญหาสำคัญ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมเมื่อจำเป็นต้องตรวจสอบเครนและชิ้นส่วนต่างๆ โดยละเอียด

บริการปรับปรุงให้ทันสมัย

ยืดเวลาให้บริการของอุปกรณ์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สามารถรองรับความจุ ความเร็ว งาน หรือการควบคุมการโหลดที่เพิ่มขึ้นได้

อุปกรณ์ใหม่

เพื่อให้บริการอุปกรณ์ใหม่หรืออุปกรณ์อะไหล่

การดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งาน

วิธีการบำรุงรักษาที่ครอบคลุมและเป็นระบบ พร้อมด้วยเครื่องมือและกระบวนการต่างๆ ที่สนับสนุนอย่างครบครันในระดับโลก

โปรแกรม Konecranes Service

หลังจากการติดต่อครั้งแรก เราจะทำการประเมินเครนและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางแผนบำรุงรักษาค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ และบริการให้คำปรึกษาและวางแผนงานที่ดีที่สุด Konecranes จะปรับแผนการทำงานเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เรามีประสบการณ์และกำลังคนที่มีความชำนาญที่จะช่วยให้อุปกรณ์ของคุณใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการตามความต้องการ CONTACT

เราสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณติดต่อสอบถามถึงชิ้นส่วน เหตุขัดข้อง และความต้องการอื่นๆ ในระยะสั้นผ่านบริการ CONTACT

โปรแกรมการตรวจสอบ CONDITION

หากคุณไม่พร้อมที่จะว่าจ้างบริษัทภายนอกให้ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โปรแกรมการตรวจสอบ CONDITION ของเราสามารถช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการตรวจสอบตามกฎหมายในแต่ละพื้นที่ และสนับสนุนการบำรุงรักษาในโรงงานของคุณได้

โปรแกรมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน CARE

พื้นฐานของการดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งานคือการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เราปรับโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน CARE ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของคุณ และคำนึงถึงการใช้งานเครน สภาพแวดล้อมในการทำงาน การจำแนกหน้าที่ ข้อเสนอแนะของผู้ผลิตและระเบียบข้อบังคับในแต่ละพื้นที่

โปรแกรมการบำรุงรักษา COMMITMENT

หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากการว่าจ้างบริษัทภายนอกให้ดำเนินการบำรุงรักษาในขอบเขตที่ครอบคลุม โปรแกรมการบำรุงรักษา COMMITMENT ของเราสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของคุณได้

โปรแกรมการบำรุงรักษาและการปฏิบัติงาน COMPLETE

หากคุณสนใจที่จะว่าจ้างบริษัทภายนอกให้ดำเนินกระบวนการจัดการวัสดุทั้งหมด รวมถึงการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา โปรแกรมการบำรุงรักษาและการปฏิบัติงาน COMPLETE ของเราอาจตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้

การตรวจสอบเครนและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Konecranes สามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดในพื้นที่ของคุณ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อดูแลรักษาอุปกรณ์ให้มีสภาพสมบูรณ์ ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบด้วยสายตาและงานบำรุงรักษาเป็นประจำ เช่น การปรับแต่งและหล่อลื่น และการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอ สอบถามวิธีใช้ การติดตามระยะไกล TRUCONNECT® เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจด้านการบำรุงรักษาได้จากจากตัวแทน Konecranes ของคุณ

 

crane_inspections_and_pm.png

การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขและการปรับปรุง

การตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันบางครั้งจะทำให้เราทราบถึงข้อบกพร่องของส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องแก้ไข ในเขตอำนาจหลายแห่ง มีกฎระเบียบที่กำหนดให้มีการซ่อมแซมในเวลาที่เหมาะสม

บางครั้งการเปลี่ยนส่วนประกอบดีกว่าการซ่อมแซม การปรับปรุงใหม่เป็นวิธีการที่ค่อนข้างง่ายและประหยัด ซึ่งจะเพิ่มคุณลักษณะและเทคโนโลยีในปัจจุบันให้กับเครนเหนือศีรษะที่คุณมีอยู่

corrective_maintenance_and_retrofits_820.png

บริการให้คำปรึกษา

บางครั้งเราจำเป็นต้องประเมินรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามปกติ บริการให้คำปรึกษาของเราตอบสนองความต้องการดังกล่าวเมื่อจำเป็นต้องตรวจสอบเครนและชิ้นส่วนต่างๆ โดยละเอียด โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรม

consultation_services_818.png

การปรับปรุงเครนให้ทันสมัย

การปรับปรุงให้ทันสมัยช่วยปรับแต่งเครนที่คุณมีอยู่โดยสมบูรณ์แทนทางเลือกในการเปลี่ยนเครน การปรับปรุงให้ทันสมัยโดยทั่วไปได้แก่ การเปลี่ยนรอก อุปกรณ์ลำเลียงบนราง ห้องควบคุมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และตัวควบคุมต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับความจุ ความเร็ว งาน หรือการควบคุมการโหลดที่เพิ่มขึ้นได้

crane_modernizations.png

ชิ้นส่วนสำหรับเครนทุกรุ่นและทุกผู้ผลิต

เครนของคุณจะมาจากผู้ผลิตใดนั้นไม่สำคัญ เราสามารถจัดหาชิ้นส่วนให้คุณได้เมื่อต้องการ หากไม่มีชิ้นส่วนที่คุณต้องการในสต็อก เราสามารถออกแบบและผลิตชิ้นส่วนตามสั่งได้ และเรายังมีคลังแบบร่างอุปกรณ์ OEM จำนวนมาก เราจึงสามารถผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ไม่มีการผลิตอีกต่อไปแล้วได้

parts_820.png

ติดต่อเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่

เลือกประเทศเพื่อดูข้อมูลติดต่อของศูนย์กระจายชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใกล้ที่สุด

Afghanistan Phone: +971 4815 6800
Africa (Sub-Saharan area) Phone: +27(0) 11 8642800
+27(0) 76 2738842
Australia
Austria Phone: +43 59 302 2000
Bahrain Phone: +971 4815 6800
Belgium Phone: +32 13 53 96 60
Canada Phone: 1.800.267.5663
China Phone: +86 21 2606 1201
Denmark Phone: +45 4655 0814
Egypt Phone: +971 4815 6800
Estonia Phone: +372 6119 062
Finland Phone: +358 20 427 4430
France Phone: +33 02 38 71 94 00
Germany Phone: +49 51 1770 4333
Greece Phone: +306951970970
India Phone: +91 20 400 47470
Indonesia Phone: +62 81 1150 9767
Iran Phone: +971 4815 6800
Iraq Phone: +971 4815 6800
Ireland Phone: +44 (0) 1332 697700
Out of Hours: +44 (0) 771 7344915
Jordan Phone: +971 4815 6800
Kuwait Phone: +971 4815 6800
Lebanon Phone: +971 4815 6800
Luxemburg Phone: +32 13 53 96 60
Malaysia Phone: +60 3 7880 3100
Mexico Phone: +52.55.5077.1670 / +52.81.8196.5300
Netherlands Phone: +31 299 488832
New Guinea
New Zealand
Norway Phone: 22 07 97 00
Oman Phone: +971 4815 6800
Pakistan Phone: +971 4815 6800
Philippines Phone: +632 584 4606
Qatar Phone: +971 4815 6800
Russia Phone: +7 812 325 70 07
Saudi Arabia Phone: +966 133441739
Toll free: 8002470133
Singapore Phone: +65 6861 2233
South Africa Phone: +27 (0)11 898 3500
Spain Phone: 0034 902 419 420
Sweden Phone: 044 18 8400
Syria Phone: +971 4815 6800
Thailand Phone: +66 3834 8305
UAE Phone: +971 4 881 5581
United Kingdom Phone: +44 (0) 1332 697700
Out of Hours: +44 (0) 771 7344915
Vietnam Phone: +84 8 6296 1948
Yemen Phone: +971 4815 6800
USA Phone: 1.800.727.8774 Website: http://www.craneproparts.com
Other countries Phone: +358 20 427 11

บริการระยะไกล Truconnect®

เทคโนโลยีได้ปฏิวัติวิธีการเก็บข้อมูล การแบ่งปัน และการใช้ข้อมูลข่าวสารของเรา TRUCONNECT นำข้อดีจากการใช้งาน อินเตอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรม มาใช้ในการจัดการด้านวัสดุโดยเชื่อมโยงข้อมูล เครื่องจักรกล และผู้ใช้เข้าด้วยกัน

truconnect_tall_fix.png