You are here

การสำรวจเชิงเรขาคณิต CraneQ™ สำหรับเครน

การสำรวจเชิงเรขาคณิตของเครนเหนือศีรษะของคุณอย่างละเอียด

เครนของคุณได้รับความเสียหายจากการสึกหรอของล้อก่อนเวลาอันควร การสึกหรอของราง การชำรุดของส่วนประกอบโครงสร้าง หรือความผิดพลาดของอุปกรณ์ขับหรือไม่ ทั้งหมดเหล่านี้เป็นผลโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อเครนมีรูปทรงเรขาคณิตที่ไม่ถูกต้อง มีผู้ปฏิบัติงานกับเครนของคุณบ่นว่าเครนส่งเสียงดังแปลกๆ หรือมีการวางตำแหน่งไม่ถูกต้องหรือไม่ การสำรวจเชิงเรขาคณิต CraneQ สำหรับเครนช่วยให้คุณหาสาเหตุของอาการเหล่านี้ได้ ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาใหญ่และการหยุดทำงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง

เราใช้ CraneQ ตรวจสอบเครนเพื่อพิจารณาความได้ฉาก ซึ่งหมายความว่าชุดท้ายสะพานเครนจะต้องขนานกันและตั้งฉากกับคานสะพานเพื่อให้เครนวิ่งไปตามแนวอย่างถูกต้อง นอกจากนี้รูปทรงเรขาคณิตของชุดท้ายสะพานเครนยังได้รับการตรวจสอบยืนยันการวางแนวของล้อภายในชุดท้ายสะพานเครน อันดับสุดท้าย จะมีการวัดความโค้งของคานเครน

CraneQ จะอาศัยวิธีการวัดทั้งแบบสมัยใหม่และแบบดั้งเดิม ซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์และช่างสำรวจที่มีทักษะจะวิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิตของเครนได้อย่างแม่นยำ นอกจากผลการสำรวจแล้ว เรายังแบ่งปันความเชี่ยวชาญของเราเพื่อช่วยคุณวางแผนการดำเนินการแก้ไข

สิ่งที่ CraneQ มอบให้ก็คือ

• การวัดการจัดตำแหน่งที่ถูกต้องของล้อและชุดท้ายสะพานเครน
• การตรวจสอบยืนยันความได้ฉากทั้งหมดของเครนและส่วนประกอบที่ทำงาน
• การวิเคราะห์ความโค้งของคานเครน
• ผลลัพธ์ที่แม่นยำและละเอียดพร้อมด้วยการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งกว่าที่อื่น
• คำแนะนำสำหรับการจัดตำแหน่งล้อและการปรับความได้ฉากของเครน