You are here

การสำรวจรางวิ่ง RailQ™ สำหรับเครน

การสำรวจการจัดตำแหน่งของรางเครน

การสำรวจรางวิ่ง RailQ™ สำหรับเครนของ Konecranes คือการวิเคราะห์รางระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรม ซึ่งให้ข้อมูลการจัดตำแหน่งที่แม่นยำเกี่ยวกับรางของคุณและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับการดำเนินการแก้ไข

เครนควรเคลื่อนที่หรือวิ่งไปตามรางวิ่งโดยมีการเอียงน้อยที่สุดและไม่มีการติดขัด การเคลื่อนที่บนรางอย่างไม่เหมาะสมทำให้ล้อและรางสึกหรอก่อนเวลาอันควร ซึ่งส่งผลให้เกิดการซ่อมแซมและการหยุดทำงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งเครนทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพและอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ควร

มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้เครนไม่เคลื่อนที่บนทางวิ่งอย่างถูกต้อง:

• รางอาจจะวางตำแหน่งไม่ตรงหรือสึกหรอ
• คลิปอาจจะหายไป
• แผ่นอาจจะสึกหรอ
• โครงสร้างรางวิ่งไม่สม่ำเสมอ งอ หรือบิดเนื่องจากการตั้งคอลัมน์ โอเวอร์โหลด หรือถูกกระแทก
• การกัดกร่อน
• การติดตั้งอย่างไม่เหมาะสม

โดยปกติแล้วจะตรวจสอบการเคลื่อนที่บนรางอย่างไม่เหมาะสมโดยการดำเนินการสำรวจรางวิ่งแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตามการสำรวจเหล่านี้อาจทำให้ต้องหยุดทำงานเป็นวันๆ ซึ่งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และผลที่ได้อาจไม่แม่นยำหรือไม่ชัดเจน และอาจไม่ได้นำเสนอการดำเนินการแก้ไขใดๆ

การสำรวจรางวิ่ง RailQ ของ Konecranes จะใช้หุ่นยนต์ที่สั่งงานจากระยะไกลร่วมกับการตรวจสอบด้วยสายตา เพื่อให้คุณได้รับมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดตำแหน่งและสภาพของรางเครนของคุณ การวัด RailQ ประกอบด้วยการวัดช่วง ความตรง ระดับความสูง และระดับความสูงระหว่างรางวิ่ง

สามารถดำเนินการ RailQ ได้กับรางวิ่งเกือบทุกประเภท รวมทั้งเครนเหนือศีรษะ เครนท่าเรือ และเครนลานกองไม้ การสำรวจรางวิ่งประกอบด้วย:

• การตรวจสอบรางวิ่งของเครนด้วยสายตา
• การวัดการจัดตำแหน่งของรางวิ่งของเครน
• การคำนวณตามข้อมูลที่วัดได้ พร้อมด้วยการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์และซอฟต์แวร์การแสดงผลด้วยภาพ
• การแสดงผลด้วยภาพ 3 มิติและ 2 มิติของรางวิ่ง
• การบ่งชี้ปัญหาเกี่ยวกับความตรง ช่วง หรือระดับความสูง

วิศวกรของ Konecranes จะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการแก้ไข

ประโยชน์ของ RailQ

• ใช้เวลาน้อยกว่าการสำรวจแบบดั้งเดิม
• ให้ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับสภาพและการจัดตำแหน่งของราง
• ให้ผลที่น่าเชื่อถือผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบโดยบุคลากรที่มีทักษะ