You are here

การตรวจสอบด้านล่างตะขอ

การตรวจสอบด้านล่างตะขอ

การตรวจสอบนี้ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ที่ถอดออกได้ซึ่งติดกับตะขอของเครนในระหว่างการทำงาน การตรวจสอบจะตรวจหาข้อบกพร่องและสิ่งที่ไม่ตรงกับระเบียบข้อบังคับของแต่ละพื้นที่

อุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบอาจรวมถึง:

• อุปกรณ์เสริม เช่น อัลลอยโซ่ ลวดสลิง ตาข่ายโลหะ เชือกเส้นใยธรรมชาติหรือสังเคราะห์ หรือใยสังเคราะห์
• อุปกรณ์ยกที่ใช้ในการผลิต เช่น คานกระจายน้ำหนัก ตะขอม้วน ตัวยกแผ่น ตัวยกสุญญากาศ หรือแม่เหล็ก
• อุปกรณ์ยกของลูกค้า เช่น อุปกรณ์สมดุลหรืออุปกรณ์การซ่อมบำรุงที่สร้างขึ้นเอง

การตรวจสอบด้วยสายตาจะตรวจหาการสึกหรอ ข้อบกพร่อง การผิดรูป การยืด การเสื่อมสภาพ และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเภทของการใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน เช่น แม่เหล็กและอุปกรณ์กระจายน้ำหนักแบบหมุน