You are here

การตรวจสอบเครนและตัวเรือนเฟืองของรอก

การตรวจสอบตัวเรือนเฟือง

เครนมีส่วนประกอบสำคัญจำนวนมาก ได้แก่ คัปปลิง บล็อกตะขอ ก้านตะขอ ลวดสลิง อุปกรณ์ยกด้านล่างตะขอ และตัวเรือนเฟือง เป็นต้น บางครั้ง เราจำเป็นต้องประเมินรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบเหล่านี้ ซึ่งสามารถทำได้ในระหว่างการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามปกติ 

หลายประเทศมีกฎระเบียบที่กำหนดให้ตรวจสอบตัวเรือนเฟืองแบบเปิด ตรวจสอบกฎระเบียบที่บังคับใช้ในประเทศของคุณรวมถึงข้อกำหนดของผู้ผลิตเดิม เพื่อคำนวณความถี่ที่จำเป็นในการตรวจสอบตัวเรือนเฟืองหรือ ติดต่อขอความช่วยเหลือจากสาขาศูนย์บริการ Konecranes ในพื้นที่ของคุณ

ตัวเรือนเฟืองชำรุด

เครนที่ถูกใช้งานอย่างหนัก หรือผ่านการใช้งานมานานหลายปีอาจก่อให้เกิดความล้าสะสมและลักษณะอื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์ ในสภาพงานที่สมบุกสมบัน ตัวเรือนเฟืองอาจทำงานผิดพลาดร้ายแรงจนเป็นเหตุให้โหลดหล่นลงมาได้ เพื่อให้สอดคล้องตามกฎระเบียบและความปลอดภัย เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบตัวเรือนเฟืองเพื่อเช็คสภาพของเฟืองเครนเหนือศีรษะและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

KONECRANES เสนอการตรวจสอบตัวเรือนเฟืองสองประเภท ซึ่งได้แก่

การตรวจสอบตัวเรือนเฟือง

เมื่อทำการตรวจสอบตัวเรือนเฟือง ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมจะตรวจสอบส่วนประกอบหลักด้วยสายตา จากนั้นจะประเมินประวัติการซ่อมบำรุงและการตรวจสอบของคุณเพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบการใช้งานเครนอย่างละเอียด โดยปกติแล้ว ผู้ตรวจสอบจะเช็คระดับน้ำมันและใช้เอ็นโดสโคปเพื่อตรวจดูสภาพภายในตัวเรือนเฟืองและพื้นผิวเฟือง โดยอาจเก็บตัวอย่างน้ำมันสำหรับการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาร่องรอยน้ำมันไหม้ อนุภาคโลหะ และอาการอื่นๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหาขณะทำงาน คุณจะตรวจสอบตัวเรือนเฟืองตามปกติเมื่อใดก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพบเครนที่สงสัยว่าตัวเรือนเฟืองอาจมีปัญหา หากพบข้อบกพร่อง เราขอแนะนำให้ใช้การตรวจสอบตัวเรือนเฟืองขั้นสูงเพื่อนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติม

การตรวจสอบตัวเรือนเฟืองขั้นสูง

เมื่อทำการตรวจสอบตัวเรือนเฟืองขั้นสูง จะมีการถอดชิ้นส่วนตัวเรือนเฟืองออกและทดสอบส่วนประกอบภายในโดยใช้เทคนิคการทดสอบโดยไม่ทำลาย เช่น การใช้สีย้อม และยางแม่เหล็ก ขอแนะนำให้ใช้การตรวจสอบตัวเรือนเฟืองขั้นสูงกับอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี โดยมีรอบการทำงานสูง และผ่านการใช้งานติดต่อกัน, เฟืองที่มีกระทะล้อบางหรือซี่ล้อแบบเชื่อม, อุปกรณ์ที่ถูกใช้งานเกินตัว, เครนที่ผ่านการใช้งานสมบุกสมบัน และอุปกรณ์ที่ไม่ทราบประวัติ การตรวจสอบนี้จะแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องที่มีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่อาจเป็นฉนวนนำไปสู่ปัญหาในอนาคตหากถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการแก้ไข

กำหนดการตรวจสอบตัวเรือนเฟืองขั้นสูงได้แล้ววันนี้

การประเมินส่วนประกอบของตัวเรือนเฟืองภายในมักถูกละเลยระหว่างการตรวจสอบเป็นระยะๆ รวมถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ติดต่อสาขาศูนย์บริการของ Konecranes ใกล้บ้านคุณเพื่อนัดหมายการตรวจสอบตัวเรือนเฟืองได้แล้ววันนี้