ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญ

เราปรารถนาให้บุคลากรและลูกค้าของเรากลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยทุกวัน ไม่ว่างานจะสำคัญแค่ใหนหรือเร่งด่วนเพียงใด ผลิตภัณฑ์ของ Konecranes สามารถช่วยบริหารเวลาในการทำงานได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำเสมอ

ผลผลิตด้านการยก

แน่นอนว่าเรามีค่าใช้จ่ายสูงในเวลาที่เครื่องใช้งานไม่ได้ แต่เราอยากให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับประโยชน์จากเครื่องจักรในสภาพที่พร้อมให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ นอกเหนือจากความปลอดภัยแล้ว การเพิ่มผลผลิตของคุณคือเป้าหมายหลักของเรา

Konecranes Service

เราให้บริการบำรุงรักษาเฉพาะด้านและจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ทุกชนิดและทุกผู้ผลิตสำหรับเครนอุตสาหกรรม รอก เครื่องจักรกล และอุปกรณ์สำหรับใช้ที่ท่าเรือตั้งแต่อุปกรณ์ชิ้นเดียวไปจนถึงระบบปฏิบัติงานทั้งหมด เป้าหมายของเราคือ เพิ่มความปลอดภัยและผลิตผลในงานของลูกค้า

ทำไมจึงเลือก Konecranes

600

พื้นที่ให้บริการทั่วโลก

2

ล้านครั้งต่อปี สำหรับการโทรนัดหมายเพื่อให้บริการ

14,000

การเชื่อมต่อระยะไกล

740,000

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงการบำรุงรักษา

 

konecranes_service.jpg
+ + + + +  Inspections & preventive maintenance  Corrective maintenance & retrofits  Consultation services  Modernizations services  New equipment

วิธีการบำรุงรักษาเครนของเรา

การดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งานช่วยเพิ่มความคุ้มค่าสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน โดยมีการเพิ่มผลผลิตให้ได้สูงสุดในระหว่างที่เครื่องทำงาน และลดค่าใช้จ่ายสำหรับเวลาที่สูญเสียไประหว่างที่เครื่องใช้งานไม่ได้ให้เหลือน้อยที่สุด

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครนของเราใช้วิธีการประเมินด้านความเสี่ยงและการให้คำแนะนำอย่างเป็นระบบ และการวางแผนด้านการให้คำปรึกษา พร้อมทั้งกระบวนการตรวจสอบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและผลผลิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ระบุความเสี่ยงและโอกาสในการปรับปรุง พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขและการปรับปรุง

แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากโอกาสในการปรับปรุงต่างๆ

บริการให้คำปรึกษา

ให้แนวทางการตัดสินใจและค้นพบปัญหาสำคัญ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมเมื่อจำเป็นต้องตรวจสอบเครนและชิ้นส่วนต่างๆ โดยละเอียด

บริการปรับปรุงให้ทันสมัย

ยืดเวลาให้บริการของอุปกรณ์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สามารถรองรับความจุ ความเร็ว งาน หรือการควบคุมการโหลดที่เพิ่มขึ้นได้

อุปกรณ์ใหม่

เพื่อให้บริการอุปกรณ์ใหม่หรืออุปกรณ์อะไหล่

การดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งาน

วิธีการบำรุงรักษาที่ครอบคลุมและเป็นระบบ พร้อมด้วยเครื่องมือและกระบวนการต่างๆ ที่สนับสนุนอย่างครบครันในระดับโลก

โปรแกรม Konecranes Service

หลังจากการติดต่อครั้งแรก เราจะทำการประเมินเครนและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางแผนบำรุงรักษาค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ และบริการให้คำปรึกษาและวางแผนงานที่ดีที่สุด Konecranes จะปรับแผนการทำงานเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เรามีประสบการณ์และกำลังคนที่มีความชำนาญที่จะช่วยให้อุปกรณ์ของคุณใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการตามความต้องการ CONTACT

เราสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณติดต่อสอบถามถึงชิ้นส่วน เหตุขัดข้อง และความต้องการอื่นๆ ในระยะสั้นผ่านบริการ CONTACT

โปรแกรมการตรวจสอบ CONDITION

หากคุณไม่พร้อมที่จะว่าจ้างบริษัทภายนอกให้ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โปรแกรมการตรวจสอบ CONDITION ของเราสามารถช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการตรวจสอบตามกฎหมายในแต่ละพื้นที่ และสนับสนุนการบำรุงรักษาในโรงงานของคุณได้

โปรแกรมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน CARE

พื้นฐานของการดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งานคือการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เราปรับโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน CARE ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของคุณ และคำนึงถึงการใช้งานเครน สภาพแวดล้อมในการทำงาน การจำแนกหน้าที่ ข้อเสนอแนะของผู้ผลิตและระเบียบข้อบังคับในแต่ละพื้นที่

โปรแกรมการบำรุงรักษา COMMITMENT

หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากการว่าจ้างบริษัทภายนอกให้ดำเนินการบำรุงรักษาในขอบเขตที่ครอบคลุม โปรแกรมการบำรุงรักษา COMMITMENT ของเราสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของคุณได้

โปรแกรมการบำรุงรักษาและการปฏิบัติงาน COMPLETE

หากคุณสนใจที่จะว่าจ้างบริษัทภายนอกให้ดำเนินกระบวนการจัดการวัสดุทั้งหมด รวมถึงการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา โปรแกรมการบำรุงรักษาและการปฏิบัติงาน COMPLETE ของเราอาจตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้