You are here

อินเตอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรม

ที่ Konecranes วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างเครื่องจักรให้มีความชาญฉลาด ทราบถึงสภาพการทำงาน และเชื่อมโยงเครือข่ายเครื่องจักรให้สามารถมองเห็นได้ในแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและผลผลิต

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่: อินเตอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรม

หัวใจของอินเตอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรมมาจากรากฐานการทำงานร่วมกันของชุดเซ็นเซอร์ที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง การทำงานในแนวทางเช่นนี้ อินเตอร์เน็ตอุตสาหกรรมสามารถสร้างประสิทธิภาพที่ไม่มีใครคาดคิดเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ที่ผ่านมา

ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ผลผลิตได้เพิ่มขึ้นทีละเล็กน้อย และคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นได้ช้ามาก การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมเกิดขึ้นประมาณ 200 ปีก่อนโดยการนำเครื่องกลมาใช้ในการผลิต กำลังกล้ามเนื้อจากทั้งมนุษย์และสัตว์ถูกแทนที่ด้วยกำลังจากกลไก การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งที่สองเริ่มขึ้นในปี 1870 เมื่อมีการนำสายพานลำเลียงตัวแรกมาใช้ทำงานในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ในเมืองซินซินเนติ มลรัฐโอไฮโอ ในประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมเริ่มนำการผลิตแบบจำนวนมากโดยการแบ่งปันงานและกำลังไฟฟ้ามาใช้ ต่อมา การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในกระบวนการผลิตเริ่มขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 1970 และตอนนี้โลกของเรากำลังก้าวสู่ยุคใหม่ที่อินเตอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรมกำลังรุ่งเรือง อาจกล่าวได้ว่านี่คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่หรือ Industry 4.0

อินเตอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรมหมายถึง การผสานเครื่องจักรเข้ากับเซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงเครือข่าย ไม่เพียงแต่อินเตอร์เน็ตจะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโดยรวมของโลกแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันหลายด้าน รวมถึงวิธีการที่เราทำงาน อินเตอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรมจะช่วยให้อุตสาหกรรมต่างๆ ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น อุตสาหกรรมการบิน การขนส่งทางรถไฟ พลังงาน น้ำมันและก๊าซ และการสาธารณสุข นอกจากนี้ยังช่วยให้เห็นอนาคตทางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และงานจะมีคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงปรับปรุงคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดของโลก

มิติสามประการของอินเตอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรม

อินเตอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรมผสานการปรับปรุงการจากการปฏิวัติสองอย่างก่อนหน้านี้คือ เครื่องจักร สิ่งอำนวยความสะดวก ยานพาหนะ และเครือข่ายที่เกิดจากการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม และนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้ถูกเพิ่มเข้ามาในยุคการปฏิวัติอินเตอร์เน็ตที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้

อินเตอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรมประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญสามอย่าง
เครื่องจักรที่ชาญฉลาด: ในรูปของวิธีการใหม่ในการเชื่อมโยงเครื่องจักร สิ่งอำนวยความสะดวก ยานพาหนะ และเครือข่ายผ่านเซ็นเซอร์ การควบคุม และซอฟต์แวร์ประยุกต์ขั้นสูง
การวิเคราะห์ขั้นสูง: การใช้สิ่งต่างๆ ได้แก่ กำลังในการวิเคราะห์ อัลกอริทึ่มที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เครื่องจักรอัตโนมัติ และความเชี่ยวชาญในสาขา เช่น วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมไฟฟ้าในเชิงลึกมาใช้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการทำงานของเครื่องจักรและระบบที่ใหญ่ขึ้น
ผู้ที่ทำงาน: การเชื่อมโยงผู้คนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเวลาใดก็ตามในอุตสาหกรรม สำนักงาน โรงพยาบาล หรือแม้แต่กำลังเดินทาง เพื่อสนับสนุนการออกแบบ การปฏิบัติงาน การซ่อมบำรุงที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น และมอบบริการที่มีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

การเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่ชาญฉลาด สิ่งอำนวยความสะดวก ยานพาหนะ และเครือข่ายเข้ากับผู้ที่ทำงานหรือกำลังเดินทาง จะช่วยสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการปรับกระบวนการให้มีความเหมาะสมที่สุด และศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การเชื่อมโยงดังกล่าวจะช่วยเปลี่ยนแปลงสมดุลด้านการแข่งขันและผลักดันให้อุตสาหกรรมที่เหลือเร่งปรับตัวหากต้องการความอยู่รอด การพัฒนากระบวนการนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม แต่ผลกระทบจะเกิดเป็นวงกว้างทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจเมื่อนำกระบวนการดังกล่าวมาใช้เพิ่มขึ้น

Industrial Internet Now เป็นฟอรัมออนไลน์เกี่ยวกับวิธีการที่อินเตอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนแปลงโลกของการจัดการวัสดุ