You are here

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการเครนและรอกของเราใช้แนวทางการให้คำปรึกษา

เชื่อมต่อกับลูกค้าที่ใช้บริการเครนแบบส่วนบุคคล

แนวทางการให้คำปรึกษาของเราช่วยให้แนวทางในการตัดสินใจแก่คุณ เราจะไม่เพียงแค่มอบรายงาน แต่จะใช้เวลาเพื่อพบคุณเป็นการส่วนตัวและแบ่งปันสิ่งที่เราค้นพบ พร้อมให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และหารือเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการว่าจะส่งผลต่อการทำงานและสภาพโดยรวมของธุรกิจของคุณอย่างไรบ้าง

เรานำวิธีการด้านความเสี่ยงและการให้คำแนะนำที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรามาใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบและกระบวนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ไม่ว่าจะนำบริการใดมาใช้ก็ตาม วิธีการด้านความเสี่ยงและการให้คำแนะนำของ Konecranes จะช่วยขับเคลื่อนการประเมินและกระบวนการให้คำปรึกษาของเรา คุณจึงได้รับประโยชน์ในด้านความปลอดภัยและการผลิต

บริการการตรวจสอบและงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันประกอบด้วยการให้คำปรึกษาที่สำคัญต่างๆ ได้แก่

การตรวจสอบด้านความปลอดภัย: เราออกแบบการตรวจสอบในระดับอุปกรณ์นี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงข้อบกพร่องหรือปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ตรวจพบ ก่อนที่ช่างเทคนิคจะกลับออกจากไซต์งานของคุณ หรือก่อนที่จะนำอุปกรณ์กลับไปใช้งานตามปกติ

การตรวจสอบเมื่อตรวจเยี่ยมและให้บริการ: การตรวจสอบในระดับงานหรือไซต์งานนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นพบจากการตรวจสอบและซ่อมบำรุง รวมถึงระบุความเสี่ยงและคำแนะนำในการดำเนินการ

การตรวจสอบด้านธุรกิจ: การตรวจสอบในระดับธุรกิจเกี่ยวกับโปรแกรมการซ่อมบำรุงในปัจจุบันของคุณมีเป้าหมายแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการลงทุนและการขับเคลื่อนให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์เครนจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณอาจไม่ได้ยิน แต่เครนของคุณมีบางอย่างที่ต้องการจะบอก เครือข่ายช่างเทคนิคในพื้นที่ที่มีความชำนาญที่มีอยู่ทั่วโลกของเราเข้าใจเครนเป็นอย่างดี พวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยความผิดปกติของอุปกรณ์ แม้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า บริการให้คำปรึกษาของเราสามารถค้นหาข้อบกพร่องแฝงหรือมองไม่เห็นแม้เพียงรอยแตกที่เล็กที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรมและการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย