การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขและการปรับปรุง

การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขจะดำเนินการหลังจากตรวจพบข้อผิดพลาด โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขเครนให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามจุดมุ่งหมาย การซ่อมแซมข้อผิดพลาดที่ทราบได้ทันเวลาจะช่วยลดเหตุขัดข้องฉุกเฉิน และเป็นการซ่อมแซมที่กำหนดไว้ตามระเบียบข้อบังคับ

การปรับปรุงใหม่เป็นวิธีการที่ค่อนข้างง่ายและประหยัด ซึ่งจะเพิ่มคุณลักษณะและเทคโนโลยีในปัจจุบันให้กับเครนเหนือศีรษะที่คุณมีอยู่ การปรับปรุงใหม่โดยทั่วไปได้แก่ การเปลี่ยนรอกและส่วนประกอบ การควบคุมความเร็วแบบแปรผัน การควบคุมระยะไกลด้วยคลื่นวิทยุ และหลอดไฟ LED เมื่อเปรียบเทียบกับการปรับปรุงให้ทันสมัย การปรับปรุงใหม่มักใช้การวางแผนล่วงหน้าและการหยุดทำงานน้อยกว่ามาก

corrective_maintenance_and_retrofits.jpg

การซ่อมแซมเครนตามแผน

การแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทราบนั้นส่งผลดีต่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ข้อบกพร่องของชิ้นส่วนที่พบระหว่างการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันจะจัดทำเป็นเอกสาร และร่วมกันหารือเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไข เราจะซ่อมแซมเครนและรอกไปพร้อมกันตามกำหนดการผลิตของคุณเพื่อลดการสูญเสียเวลาระหว่างเครื่องไม่ทำงานให้น้อยที่สุด

ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง ติดต่อเราเพื่อซ่อมแซมฉุกเฉิน

planned_crane_repairs.png