You are here

การปรับปรุงให้เป็นหลอดไฟ LED

หลอดไฟ LED สำหรับเครน

ประหยัดพลังงานได้สูงถึง 60% ด้วยการปรับปรุงให้เป็นหลอดไฟ LED

การปรับปรุงให้เป็นหลอดไฟ LED สามารถช่วยให้คุณประหยัดเงิน ให้แสงสว่างได้ดี และช่วยให้เครนของคุณดูทันสมัย

ไฟ LED ทนทานยาวนานกว่า

การเปลี่ยนไฟและหลอดไฟของเครนอาจมีราคาแพง หลอดไฟเมทัลฮาไลด์หรือหลอดฮาโลเจนแบบดั้งเดิมมีอายุการใช้งานที่จำกัด และอาจได้รับความเสียหายจากการสั่นสะเทือน ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพน้อยลง การปรับปรุงโดยใช้หลอดไฟ LED จะให้แสงสว่างที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า และหลอดไฟมีโอกาสได้รับความเสียหายจากการสั่นสะเทือนน้อยกว่ามาก

แสงสว่างสิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุด

หลอดไฟแบบเดิมอาจใช้ไฟฟ้า 50 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของไฟฟ้าที่เครนใช้ทั้งหมด การปรับปรุงให้เป็นหลอดไฟ LED จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายหลักสำหรับเครนทุกรูปแบบ

หลอดไฟ LED จะให้แสงสว่างในพื้นที่ทำงานพอๆ กับหลอดไฟมาตรฐาน แต่ใช้พลังงานเพียงหนึ่งในสามเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าการใช้ไฟ LED ช่วยให้คุณสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 60% ต่อเครน

หลอดไฟที่ปลอดภัยกว่าและใช้งานง่าย

เนื่้องจากการกระจายแสงในหลอดไฟ LED จะมีโฟกัสมากกว่า ผู้ปฏิบัติงานกับเครนจึงโอกาสน้อยที่จะดวงตาจะพร่าด้วยแสงเมื่อมองที่โหลด นอกจากนี้ แสงจากหลอดไฟ LED ยังไม่กระจายในแนวขวาง แต่จะพุ่งตรงไปยังเป้าหมายที่ต้องการ: บนโหลดและบนสถานีงานหรือพื้นที่ทำงาน