You are here

การปรับปรุงใหม่ด้วย ControlPro

การปรับปรุงใหม่ด้วย ControPro

เพิ่มความปลอดภัยและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพด้วยการปรับปรุงใหม่ด้วย ControlPro สำหรับเครนเหนือศีรษะ

ControlPro ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มการป้องกันการโอเวอร์โหลดของรอกทุกประเภทบนเครนเหนือศีรษะ นอกจากนี้ยังมีการบันทึกข้อมูลการใช้งานเครนเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุง ControlPro นำเสนอเป็นแพคเกจการปรับปรุงใหม่สำหรับเครนทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด แบรนด์ใด หรือมีอายุการใช้งานเท่าใด

มีเครนประเภทต่างๆ ที่ติดตั้ง ControlPro ไปแล้วนับพันตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครน นอกจากการป้องกันการโอเวอร์โหลดแล้ว การปรับปรุงใหม่ด้วย ControlPro ยังสามารถเก็บข้อมูลการใช้งานอื่นๆ จากรอกได้อีกด้วย เช่น:

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย: การหยุดฉุกเฉิน โอเวอร์โหลด และความร้อนสูงเกินไป   
   
สถิติการผลิต: การเริ่มทำงานของมอเตอร์รอก รอบการทำงาน และชั่วโมงการทำงาน

อายุการใช้งาน: เบรกรอก เครื่องยกรอก และโครงสร้างรอก

สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุงโดยการเชื่อมโยง ControlPro กับการตรวจสอบระยะไกล TRUCONNECT® ของ Konecranes