You are here

การปรับปรุงใหม่สำหรับอินเวอร์เตอร์

การปรับปรุงใหม่สำหรับอินเวอร์เตอร์

ปรับปรุงอินเวอร์เตอร์เคลื่อนที่ของเครนให้เป็นรุ่นใหม่

การปรับปรุงใหม่สำหรับอินเวอร์เตอร์ของ Konecranes เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการปรับปรุงอินเวอร์เตอร์เคลื่อนที่ของเครนของคุณให้เป็นรุ่นใหม่ Konecranes นำเสนออินเวอร์เตอร์ซึ่งผ่านระบบวิศวกรรมเบื้องต้นและออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับเครนโดยเฉพาะ

การปรับปรุงใหม่สำหรับอินเวอร์เตอร์แบบหนึ่งต่อหนึ่งของเราช่วยให้สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีอยู่ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราขอเสนอการเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กให้คุณในรูปแบบบริการแบบเบ็ดเสร็จโดยผู้เชี่ยวชาญของ Konecranes

การสลับไปใช้การควบคุมแบบอินเวอร์เตอร์ให้การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นกว่า ซึ่งหมายความว่าจะมีการควบคุมโหลดที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการควบคุมแบบคอนแทคเตอร์ที่ใช้ความเร็วหนึ่งหรือสองจังหวะ

การออกแบบที่สามารถปรับรุ่นได้ให้ความสะดวกในการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ ให้กับอุปกรณ์ลำเลียงบนราง อินเวอร์เตอร์แบบใหม่สามารถปรับปรุงความน่าเชื่อถือของเครนของคุณ และทำให้สามารถได้รับชิ้นส่วนอะไหล่อินเวอร์เตอร์ได้ง่ายขึ้น