ทำไมจึงต้องปรับเครนเหนือศีรษะให้ทันสมัย

• ส่วนประกอบที่สำคัญกำลังสิ้นสุดอายุการใช้งาน
• ความต้องการด้านการผลิตเพิ่มสูงขึ้น
• การใช้งานเปลี่ยนแปลงไป
• ข้อกำหนดทางกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป
• ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ในการดูแลรักษาเครนเก่าเพิ่มมากขึ้น
• คุณกำลังพิจารณาเปลี่ยนเครนใหม่

why_modernize.jpg

เครนของคุณเหมาะสมกับการใช้งานในอนาคตหรือไม่

หากคุณกำลังพิจารณาว่าการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมหรือไม่ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้งานเครนในอนาคต การสำรวจการทำงานที่ไว้วางใจได้ของเครนเป็นการประเมินทางวิศวกรรมที่จะประเมินสภาพปัจจุบันของเครน และคาดการณ์ถึงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ตามที่ออกแบบไว้ในทางทฤษฏี พร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องทำขั้นต่อไป 

modernizations.jpg

ปรับแต่งเครนที่มีอยู่โดยการปรับปรุงให้ทันสมัย

การปรับปรุงให้ทันสมัยช่วยปรับแต่งเครนที่คุณมีอยู่โดยสมบูรณ์แทนทางเลือกในการเปลี่ยนเครน การปรับปรุงให้ทันสมัยยังให้โอกาสคุณได้ผสานเทคโนโลยีปัจจุบันเข้าไป การปรับปรุงให้ทันสมัยโดยทั่วไปได้แก่การเปลี่ยน รอก, อุปกรณ์ลำเลียงห้องควบคุมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และ ตัวควบคุมต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับความจุ ความเร็ว งาน และการควบคุมโหลดที่เพิ่มขึ้นได้

transform_your_existing_crane.png

เครนเก่าจะเป็นแค่อดีต

“Konecranes ช่วยให้เรามีวิธีใช้งานเครนได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น เราทำงานได้มากขึ้น มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น แต่ไม่เคยตรวจสอบหรือตรวจจับปัญหาต่างๆ นับตั้งแต่ใช้งานเครน และยังไม่เคยซ่อมแซมอีกด้วย ในระยะยาว การปรับปรุงให้ทันสมัยจะช่วยประหยัดเงินได้จำนวนมาก และเมื่อพูดถึงความปลอดภัย นั่นเป็นสิ่งที่ตีราคาไม่ได้ เพราะมันประเมินค่าไม่ได้”

เจโรม มีด
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและคุณภาพ, AM Castle Metals

amcastlemetals_820.jpg