การตรวจสอบเครนและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ผู้ตรวจสอบที่ได้รับการรับรองและช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมของ Konecranes จะประเมินสภาพอุปกรณ์ของคุณอย่างแม่นยำ โดยประเมินความเสี่ยง ระบุสิ่งที่ควรปรับปรุง และให้คำแนะนำ

โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ใช้งานอยู่นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและผลผลิต การบำรุงรักษาเชิงป้องกันสามารถลดเวลาที่สูญเสียไประหว่างที่เครื่องใช้งานไม่ได้และเพิ่มความไว้วางใจ เราจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงเชิงรุกที่ปรับให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากอุปกรณ์ การใช้งาน และรอบการทำงานของคุณ

crane_inspections_and_pm.png

แนวทางสากลด้านการจัดการการซ่อมบำรุง

การตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ช่วยระบุโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและจังหวะในการพัฒนาปรับปรุง ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเราที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง ทำให้เราสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับผู้ผลิตแต่ละรายได้

การบำรุงรักษาเป็นประจำ เช่น การปรับแต่งและการหล่อลื่น จะช่วยให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างไม่ติดขัด และสอดคล้องกับคำแนะนำในการซ่อมบำรุงของผู้ผลิต

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบs ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย เรามีผู้ตรวจสอบและช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎระเบียบในแต่ละพื้นที่ของคุณ ในบางประเทศ กฎระเบียบกำหนดให้ใช้บุคคลภายนอก

งานด้านตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่จำเป็นทั้งหมดนี้รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ด้านการบริการ ผลิตภัณฑ์ของเราผสานรวมเป็น โปรแกรมการให้บริการของเรา

global_approach_to_crane_maintenance.png

ผลิตภัณฑ์การบริการที่ปรับให้เหมาะกับข้อกำหนดเฉพาะของคุณ

ในประเทศส่วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์เพื่อการซ่อมบำรุงตามแผน MAINMAN™ ของเรา ผสานรวมการตรวจสอบด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเข้ากับการบำรุงรักษาเป็นประจำ เพื่อสร้างรากฐานสำหรับ โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน CARE นอกจากนี้ เรายังดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในพื้นที่เมื่อได้รับอนุญาต

ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ผลิตภัณฑ์ด้านการประเมิน MAINMAN™ ของเราคือการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณได้มองเห็นสภาพของอุปกรณ์ในเชิงลึก การประเมิน MAINMAN ได้สร้างรากฐานสำหรับ โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน CARE และตอบสนองต่อข้อกำหนดการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นระยะ แนะนำให้ใช้การบำรุงรักษาเป็นประจำควบคู่ไปกับการประเมิน MAINMAN

service_products_tailored_to_your_requirements.png

วิธีการด้านความเสี่ยงและการให้คำแนะนำ

ไม่ว่าจะนำผลิตภัณฑ์ด้านการบริการใดมาใช้ก็ตาม วิธีการด้านความเสี่ยงและการให้คำแนะนำ จะช่วยขับเคลื่อนกระบวนการประเมินและการให้คำปรึกษาของเรา

เราจะตรวจสอบส่วนประกอบเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถใช้งานได้ดี และยืนยันความล้มเหลว ข้อบกพร่อง และการฝ่าฝืน พร้อมทั้งกำหนดประเภทความเสี่ยงสามประการได้แก่ ความปลอดภัย การผลิต หรือไม่สามารถระบุได้ นอกจากนี้ยังระบุถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการและปรึกษาหารือร่วมกัน

risk_and_recommendation_method.png

แนวทางการให้คำปรึกษาของเรา

เฉพาะที่ Konecranes เราให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน ในฐานะส่วนหนึ่งของแนวทางการให้คำปรึกษา เราดำเนินการตรวจสอบดังต่อไปนี้ 

การตรวจสอบด้านความปลอดภัย
การตรวจสอบในระดับอุปกรณ์นี้จะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อบกพร่องหรือปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ตรวจพบ ก่อนที่ช่างเทคนิคจะกลับออกจากไซต์งานของคุณ หรือก่อนที่จะนำอุปกรณ์กลับไปใช้งานตามปกติ

การตรวจสอบเมื่อตรวจเยี่ยมและให้บริการ
การตรวจสอบในระดับงานหรือไซต์งานนี้จะได้ข้อมูลจากการตรวจสอบและซ่อมบำรุง เพื่อระบุความเสี่ยงและคำแนะนำในการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบด้านธุรกิจ
การตรวจสอบในระดับธุรกิจเกี่ยวกับโปรแกรมการซ่อมบำรุงในปัจจุบันของคุณมีเป้าหมายแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการลงทุนและการขับเคลื่อนให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

our_consultative_approach.png

เข้าถึงข้อมูลอุปกรณ์ของคุณได้อย่างเต็มที่

พอร์ทัลสำหรับลูกค้าของเราเป็นวิธีที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการบริการล่าสุดที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถดูการตรวจสอบและรายงานต่างๆ เกี่ยวกับการบริการ รวมถึงคำขอและประวัติด้านการบริการได้

คุณจะสามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ต่อไปนี้ได้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการให้บริการของคุณ

• ล็อกอินส่วนบุคคลและสามารถสร้างคำขอด้านการบริการ
• คำขอด้านการบริการที่แสดงว่าเปิดอยู่ กำลังดำเนินการ และเสร็จสิ้นแล้ว
• แผนงานด้านการบริการพร้อมกำหนดตารางเวลาในการเข้าตรวจอุปกรณ์
• รายการข้อตกลงที่ใช้งานอยู่หรือที่ผ่านมา
• รายการอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนซึ่งจัดประเภทตามตำแหน่งที่ตั้ง
• การตรวจสอบและรายงานด้านการบริการอื่นๆ ของ Konecranes ตามที่เลือกไว้
• ข้อมูลด้านการบริการระยะไกล Truconnect®

full_access_to_information.png

บริการให้คำปรึกษาช่วยส่งเสริมการตรวจสอบและโปรแกรม pm ของคุณ

ส่วนประกอบบางอย่างที่ตรวจสอบได้ยากเพราะต้องแยกชิ้นส่วนออกก่อน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด Konecranes ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) เพื่อค้นหาข้อบกพร่องแฝงหรือที่มองไม่เห็น

การตรวจสอบตัวเรือนเฟือง: ส่วนประกอบภายในจะได้รับการตรวจประเมินโดยใช้เอ็นโดสโคปและการวิเคราะห์น้ำมัน ในบางกรณีอาจต้องแยกชิ้นส่วนตัวเรือนเฟืองเพื่อทำการทดสอบส่วนประกอบภายในโดยที่ไม่ทำลาย

การตรวจสอบคัปปลิง: คัปปลิงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการใช้งานเครนอย่างปลอดภัย และในบางกรณีอาจจำเป็นต้องนำมาแยกชิ้นส่วนเพื่อตรวจสอบ

การตรวจสอบตะขอ/ก้านตะขอ: ใช้การตรวจสอบโดยไม่ทำลายเพื่อค้นหาข้อบกพร่องแฝงในตะขอและก้านตะขอ

การตรวจสอบลวดสลิงด้วยแม่เหล็ก RopeQ: ลวดสลิง เกลียว และแกนภายในที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าสามารถตรวจสอบโดยใช้อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า

consultation_services.png