You are here

การตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

การตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

การตรวจสอบการบำรุงรักษา

การตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่รวมอยู่ในการซ่อมบำรุงตามแผน MAINMAN และการประเมิน MAINMAN จะดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมของ Konecranes โดยใช้กระบวนการและซอฟต์แวร์การซ่อมบำรุง MAINMAN อันเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองข้อเสนอแนะของผู้ผลิตและข้อกำหนดด้านการซ่อมบำรุงในแต่ละพื้นที่

เมื่อคุณเลือก Konecranes สำหรับการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน คุณจะได้รับรายงานการบริการซึ่งแสดงองค์ประกอบของเครนทั้งหมดที่ได้รับการตรวจสอบ นอกจากนี้เราส่งการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยก่อนที่จะนำเครนกลับมาใช้งานอีกครั้ง ในกรณีที่เป็นไปได้ การทบทวนด้านความปลอดภัยจะรวมอยู่ใน โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน CARE ของเราในเกือบทุกประเทศ

แนวทางการให้คำปรึกษาซึ่งผสานรวมกับความเชี่ยวชาญ

เราสามารถยกระดับธุรกิจของคุณได้โดยการทำความเข้าใจในอุตสาหกรรม กระบวนการ และเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ เป้าหมายของเราคือการมอบเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม ในจุดที่เหมาะสม และในเวลาที่เหมาะสม

ติดต่อเรา เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม