You are here

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับเครนเหนือศีรษะ

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับการปฏิบัติตามข้อบังคับ

Konecranes เป็นผู้นำในการให้บริการเครนทั่วโลกจากการที่เรามุ่งเน้นที่ลูกค้าและมีความเชี่ยวชาญในข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบในแต่ละพื้นที่ เรามีบริการตรวจสอบต่างๆ โดยยึดตามคำแนะนำของผู้ผลิตและประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของเรา สำหรับประเทศที่ไม่มีข้อกำหนดด้านกฎหมายสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือเมื่อคุณต้องการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ของคุณ

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบออกแบบมาเพื่อตอบสนองข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ

เราเข้าใจข้อกำหนดของคุณดี ความรู้เหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างในการตรวจสอบเครน

การมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบประจำปีไม่ได้ช่วยให้คุณทำได้ตามข้อกำหนด กฎระเบียบในประเทศส่วนใหญ่และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดอุตสาหกรรมมีข้อกำหนดมากกว่านั้นมาก กฎระเบียบมักจะกำหนดให้มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การซ่อมแซมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง การตรวจสอบตลอดอายุการใช้งาน การซ่อมใหญ่ทั่วไป การประเมินด้านวิศวกรรม และการทดสอบโหลด Konecranes ให้บริการทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และสามารถให้บริการเพียงอย่างเดียวหรือทั้งสองอย่างตามข้อกำหนดในพื้นที่ของคุณ