You are here

งานประจำด้านการดูแลรักษาสำหรับเครนเหนือศีรษะและรอก

ลดการสึกหรอของชิ้นส่วนด้วยการซ่อมบำรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

งานประจำด้านการดูแลรักษาได้รับการออกแบบมาเพื่อดำเนินงานซ่อมบำรุงต่างๆ เช่น การปรับแต่งและหล่อลื่น ซึ่งดำเนินการอย่างสอดคล้องกับคำแนะนำในการบำรุงรักษาของผู้ผลิต การซ่อมบำรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนและการหยุดทำงานที่ไม่ได้เป็นไปตามแผน รวมทั้งช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำงานและความพร้อมของอุปกรณ์

เราทำงานร่วมกับคุณในการปรับแต่งปริมาณที่เหมาะสมของงานประจำด้านการซ่อมบำรุงสำหรับเครนแต่ละตัว

เราจะหารือกับคุณในการปรับแต่งงานประจำวันด้านการซ่อมบำรุงของคุณโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมการผลิตและประเภทอุปกรณ์ของคุณ งานประจำด้านการซ่อมบำรุงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน CAREของเรา