บริการระยะไกล TRUCONNECT®

TRUCONNECT คือชุดแอปพลิเคชันและผลิตภัณฑ์บริการระยะไกลเพื่อช่วยในการดำเนินการซ่อมบำรุงและช่วยให้เกิดการปรับปรุงด้านความปลอดภัยและผลผลิต ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญ ทำให้เกิดการดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งานตามเวลาจริง

jpg_large_truconnect_2015_01_konecranes2.jpg

การตรวจสอบระยะไกล

การตรวจสอบระยะไกล TRUCONNECT ใช้เซ็นเซอร์เพื่อรวบรวมข้อมูล เช่น เวลาในการใช้งาน การเริ่มเครื่องยนต์ รอบการทำงาน และการหยุดทำงานฉุกเฉิน ซึ่งมอบการใช้งานเครนที่ได้รับการดูแล นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบเบรกและระบบอินเวอร์เทอร์ด้วย

jpg_large_truconnect_2015_04_konecranes6.jpg

การสนับสนุนระยะไกล

การสนับสนุนระยะไกล TRUCONNECT มอบการเข้าถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านเครนทั่วโลกได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาและแก้ไขสิ่งต่างๆ เพื่อช่วยลดเวลาที่เครื่องใช้งานไม่ได้อย่างไม่คาดคิด

remote_support.png