You are here

ระบบ RTG อัตโนมัติ (ARTG)

Automated RTG (ARTG) crane

ระบบ RTG อัตโนมัติ (ARTG) ของ Konecranes พร้อมใช้งานสำหรับท่าบริการตู้คอนเทนเนอร์แบบ RTG เชิงพาณิชย์และที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง ระบบนี้สร้างขึ้นโดยมีต้นแบบจาก RTG รุ่น 16 ล้อที่เป็นผู้นำตลาดของเรา และมีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความทนทานต่อผื้นผิวลานที่ไม่ราบเรียบ ระบบมีแพคเกจโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับคู่มือการใช้รถบรรทุกเต็มรูปแบบ ได้แก่ สถานีดำเนินการระยะไกลพร้อม GUI ที่ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ และระบบไอทีที่เชื่อมต่อกับ Terminal Operating System (TOS) ของคุณ

RTG รุ่น 16 ล้อของ Konecranes จึงเหมาะแก่การใช้งานอัตโนมัติ การผสมผสานโครงสร้างเหล็กอัจฉริยะกับระบบควบคุมการบรรทุกแบบองค์รวมจะช่วยจัดการกับพื้นผิวหลากหลายแบบของลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ RTG รวมทั้งการปรับตัวเมื่อเครนขนาดนี้อยู่บนล้อยาง คุณสามารถเริ่มต้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานของลานเก็บปัจจุบันขณะที่เปลี่ยนไปใช้งาน RTG แบบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ ทีละขั้นตอนและทีละบล็อก

ระหว่างดำเนินการ เราขอนำเสนอรุ่นที่เหมาะสำหรับจัดการกับจราจรของรถบรรทุกที่รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยพิเศษและประตูซ้อนอัจฉริยะ รุ่นนี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับการออกแบบรุ่นปฏิบัติการพิเศษสำหรับคุณ