You are here

อุปกรณ์จัดการคอนเทนเนอร์เปล่า

 

อุปกรณ์จัดการคอนเทนเนอร์เปล่าของ Konecranes' มาพร้อมกับทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพระดับสูงที่เหนือกว่า

อุปกรณ์จัดการคอนเทนเนอร์เปล่าของ Konecranes' เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบใหม่สำหรับจัดวางคอนเทนเนอร์เปล่าตู้เดี่ยวหรือเรียงซ้อนสองตู้ ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลาย และผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่เข้มงวดในปัจจุบันและในอนาคต ความโดดเด่นของการออกแบบที่สำคัญอยู่ที่ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความต้องการในการจัดการวัสดุ และการเพิ่มผลผลิตสูงสุด

แชสซีทรงกล่องทึบและระบบไฮดรอลิกตรวจจับน้ำหนักยก ช่วยให้แท่นรองรับอุปกรณ์จัดการคอนเทนเนอร์เปล่าสามารถวางคอนเทนเนอร์เรียงซ้อนกันได้ถึงสี่ถึงแปดตู้