You are here

ระบบ RMG อัตโนมัติ (ARMG)

การจัดการตู้คอนเทนเนอร์อัตโนมัติเป็นขั้นตอนต่อไปในวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเครนตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเริ่มมาจากการเปิดตัวการจัดส่งโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในช่วงปี 1960 ระบบ RMG อัตโนมัติ (ARMG) ของ Konecranes สร้างความได้เปรียบสูงสุดในอุตสาหกรรมการทำงานอัตโนมัติอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ท่าบริการตู้คอนเทนเนอร์ชั้นนำทั่วโลกทราบดีถึงข้อได้เปรียบเหล่านี้เมื่อใช้ระบบ ARMG ของ Konecranes

เทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์ในการทำงานจริง

ดีไซน์เครน ARMG ของ Konecranes วาดขึ้นมาจากสภาพของรางและลานเก็บซึ่งเป็นสภาพที่แท้จริงของท่าบริการตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลก และนำเอาเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วของเครนขาสูงแบบยางของเรามาใช้ ARMG ของ Konecranes มีโครงสร้างเหล็กน้ำหนักเบาแบบอัจฉริยะ เมื่อรวมเข้ากับเทคโนโลยี Active Load Control (ALC) ของเรา เครนเหล่านี้สามารถเรียงซ้อนตู้คอนเทนเนอร์ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วโดยสอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นหลายรูปแบบ

ประสบการณ์ที่โชกโชน

Konecranes ให้บริการระบบ ARMG ครบวงจรซึ่งผ่านการพิสูจน์การใช้งานจริงได้อย่างตรงเวลาและไม่เกินงบประมาณ เรามีสถิติดีเยี่ยมในการส่งมอบโครงการระบบ ARMG จากช่วงการออกแบบระบบไปจนถึงการสั่งซื้อและการส่งมอบ

Customer stories

“ปริมาณเรือเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือน กำแพงท่าเทียบเรือ 4 กิโลเมตรกินน้ำลึก 16 เมตรและเทคโนโลยีการจัดการดูคอนเทนเนอร์อัตโนมัติของ Konecranes ทำให้ท่าเรือสามารถรองรับเรือตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกได้ง่ายๆ”
แองเจโล เด ชอง ผู้จัดการโครงการฝ่ายเทคนิค
ท่าอาบูดาบี

ดาวน์โหลด

กรณีศึกษาที่อ้างอิง